Đăng ký

Tin tuyển dụng

Tuyển CTV viết nôi dung website tiếng Việt

Thứ hai, 30/03/2015, 00:36 GMT+7
Tuyển CTV viết  nôi dung website tiếng Việt

Nhân viên kinh doanh Tp.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đồng Nai, ...

Thứ hai, 23/03/2015, 04:35 GMT+7
Nhân viên kinh doanh Tp.HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đồng Nai, Hải Phòng
24hvisa từ Vietnam Visa cần tuyển nhân viên tư vấn về dịch vụ Hộ Chiếu - Thị Thực (Visa - Passport) với số lượng 10 nhân viên làm việc ở Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Cần Thơ và Tp. HCM