Đăng ký

Tin tức

Tây Ninh: Dịch vụ visa thăm thân Canada tại 24h Visa

Thứ bảy, 26/08/2017, 02:31 GMT+7
Tây Ninh: Dịch vụ visa thăm thân Canada tại 24h Visa
Bạn đang có nhu cầu sang Canada thăm thân nhân, con đang du học hoặc tham dự lễ tốt nghiệp của con nhưng còn nhiều vướng bận về thủ tục giấy tờ. Để bảo lãnh sang Canada theo diện thăm thân, ở ...

Đà Nẵng: Dịch vụ visa thăm thân Canada tại 24h Visa

Thứ bảy, 26/08/2017, 02:29 GMT+7
Đà Nẵng: Dịch vụ visa thăm thân Canada tại 24h Visa
Bạn đang có nhu cầu sang Canada thăm thân nhân, con đang du học hoặc tham dự lễ tốt nghiệp của con nhưng còn nhiều vướng bận về thủ tục giấy tờ. Để bảo lãnh sang Canada theo diện thăm thân, ở ...

An Giang: Dịch vụ visa thăm thân Canada tại 24h Visa

Thứ bảy, 26/08/2017, 02:28 GMT+7
An Giang: Dịch vụ visa thăm thân Canada tại 24h Visa
Bạn đang có nhu cầu sang Canada thăm thân nhân, con đang du học hoặc tham dự lễ tốt nghiệp của con nhưng còn nhiều vướng bận về thủ tục giấy tờ. Để bảo lãnh sang Canada theo diện thăm thân, ở ...

Nghệ An: Dịch vụ visa Châu Âu - visa Schengen tại 24h Visa

Thứ bảy, 26/08/2017, 02:25 GMT+7
Nghệ An: Dịch vụ visa Châu Âu - visa Schengen tại 24h Visa
Bạn đang có nhu cầu sang Canada thăm thân nhân, con đang du học hoặc tham dự lễ tốt nghiệp của con nhưng còn nhiều vướng bận về thủ tục giấy tờ. Để bảo lãnh sang Canada theo diện thăm thân, ở ...

Nha Trang: Dịch vụ visa thăm thân Canada tại 24h Visa

Thứ bảy, 26/08/2017, 02:23 GMT+7
Nha Trang: Dịch vụ visa thăm thân Canada tại 24h Visa
Bạn đang có nhu cầu sang Canada thăm thân nhân, con đang du học hoặc tham dự lễ tốt nghiệp của con nhưng còn nhiều vướng bận về thủ tục giấy tờ. Để bảo lãnh sang Canada theo diện thăm thân, ở ...

Hải Phòng: Dịch vụ visa thăm thân Canada tại 24h Visa

Thứ bảy, 26/08/2017, 02:20 GMT+7
Hải Phòng: Dịch vụ visa thăm thân Canada tại 24h Visa
Bạn đang có nhu cầu sang Canada thăm thân nhân, con đang du học hoặc tham dự lễ tốt nghiệp của con nhưng còn nhiều vướng bận về thủ tục giấy tờ. Để bảo lãnh sang Canada theo diện thăm thân, ở ...

Hà Nội: Dịch vụ visa thăm thân Canada tại 24h Visa

Thứ bảy, 26/08/2017, 02:18 GMT+7
Hà Nội: Dịch vụ visa thăm thân Canada tại 24h Visa
Bạn đang có nhu cầu sang Canada thăm thân nhân, con đang du học hoặc tham dự lễ tốt nghiệp của con nhưng còn nhiều vướng bận về thủ tục giấy tờ. Để bảo lãnh sang Canada theo diện thăm thân, ở ...

Điều kiện có visa 188 và visa 132 diện đầu tư

Thứ sáu, 25/08/2017, 08:04 GMT+7
Điều kiện có visa 188 và visa 132 diện đầu tư
Để có thể đầu tư vào Úc, còn tùy thuộc vào điều kiện của nhà đầu tư. Sau đây là 2 diện đầu tư chủ yếu giúp các chủ đầu tư có được visa tạm trú 188 và visa thường trú 132. Hai loại visa ...

Hội thảo Đầu tư tài chính, bất động sản - Định ...

Thứ sáu, 25/08/2017, 07:28 GMT+7
Hội thảo Đầu tư tài chính, bất động sản - Định cư Úc lần 2
Hội thảo “Đầu tư tài chính, bất động sản – Định cư Úc” do công ty 24h Visa phối hợp với tập đoàn Real Asset Management (RAM) Úc diễn ra vào ngày 14/9/2017 tại Thành phố Hồ Chí Minh và 18/9/2017 ...