Đăng ký

Thủ tục visa du lịch Nam Phi

Thứ năm, 24/12/2015, 01:43 GMT+7

24h Visa cung cấp thông tin chi tiết về thủ tục visa du lịch visa du lịch Nam Phi. 

Tất cả hồ sơ nộp xin thị thực chỉ có giá trị trong vòng 1 tháng (so với thời điểm dự định khởi hành đi Nam Phi) và phải có dấu xác nhận (công chứng) tư pháp trong tháng đó.

 Nguời đến xin thị thực vui lòng sắp xếp theo thứ tự các giấy tờ sau đây (14 mục):

1. Mẫu đơn xin thị thực (BI-84). (Khai bằng mực đen, tất cả in hoa, và Tiếng Anh).

2. Hộ chiếu gốc (còn hiệu lực ít nhất 30 ngày sau ngày dự dịnh rời Nam Phi).

3. 01 ảnh mới nhất (35x45mm).

4. Ðể đảm bảo chuyến bay cần: 02 bản Xác nhận dặt chỗ hoặc vé máy bay đã mua (hai chiều hoặc một chiều).

Vé không viết tắt - cần thể hiện rõ headline của hãng hàng không nào, ngày/giờ bay, nơi đến, nơi đi, thời gian bay, tình trạng…

5. Ðảm bảo chỗ ở cần: 02 bản Xác nhận nơi ở tại Nam Phi. (Booking Hotel hoặc phải chứng minh được bạn sẽ ở dâu..?)

Booking Hotel cần thể hiện tên khách sạn, Logo Hotel/headline, check in/check-out date, room, fees…

6. Ðảm bảo chi phí (+phát sinh) cho chuyến di cần:

01 bản Chứng minh tài chính - Có du xác nhn công chng ti ngân hàng trong tháng np h sơ

(Là giấy Giấy xác nhận Số Dư Tổng Cộng Hoặc bản sao sổ tiết kiệm trong tháng)

Không cần sao kê chi tiết tài chính (của cá nhân, hoặc của tổ chức/công ty, hoặc có mối quan hệ với nguời chịu trách nhiệm tài chính).

– Cá nhân chịu trách nhiệm tài chính: cần giấy chứng minh tối thiểu Trên 100 triệu VND –

Tổ chức/Công ty: thì tùy mức độ lớn (nhỏ).

– Tổ chức/Công Ty cử đi công tác chịu trách nhiệm tài chính: tổ chức/công ty phải có giấy chứng minh tài chính từ ngân hàng trong tháng nộp hồ sơ.

– Nguời mời chịu trách nhiệm tài chính: trong thu mời đã dề cập “nguời mời sẽ chịu trách nhiệm chi phí”: cá nhân chỉ cần chứng minh tài chính còn lại khoảng 50 triệu VND – tổ chức/công ty thì tùy mức độ lớn (nhỏ).

7. Chứng minh công việc hiện tại cần: 02 bản Giấy Quyết dịnh của cơ quan chủ quản cho phép nguời xin thị thực nghỉ phép, trong dó nêu rõ thời gian duợc nghỉ phép.

 Truờng hợp nguời xin là Chủ Tịch Hội Ðồng Quản Trị của Tổ Chức/Công Ty: thay thế cho Giấy nghỉ phép là:

- Giấy quyết dịnh cử đi công tác,

- Giấy Quyết Ðịnh bổ nhiệm, hoặc

- Giấy chứng nhận doanh nghiệp / Giấy phép dang ký Kinh Doanh, hoặc

- Ðơn Giải Trình, (trong dó cần nêu rõ thời gian + mục đích đi xuất cảnh),

- Giấy chứng nhận đầu tư, hoặc  Giấy đăng ký hoạt dộng của Chi nhánh…

Truờng hợp không có nghề nghiệp hiện tại, những giấy tờ để thay thế cho quyết định là: (dịch công chứng Tiếng Anh tư pháp 01 bản)

 • Bảng dịch CMND bằng Tiếng Anh công chứng tư pháp.
 • Sổ hộ khẩu công chứng tư pháp/hoặc Giấy xác nhận đang cư trú tại địa phương / Giấy xét tạm trú (cho nguời đang sống tạm trú tại nơi ở)…
 • Giấy chứng nhận trả lương từ tổ chức/ công ty.
 • Giấy chứng nhận Nghỉ Hưu
 • Giấy xác nhận sinh viên…
 • Giấy chứng minh điện nuớc sinh hoạt trong 3 tháng gần nhất.

8. Chứng minh khoảng thời gian làm việc tại cơ quan đó cần: 01 bản sao Bản sao hợp đồng lao động / hoặc thư xác nhận lao động (hoặc giấy xác nhận đang làm việc tại đâu).

9. Chứng minh kế hoạch du lịch cần: 02 bản Hành trình du lịch chi tiết.

10. Chứng minh mục đích du lịch cần:

 Thư mời Du Lịch: bản gốc + 01 bản sao – thư công tác từ phía đối tác ở Nam Phi, trong đó nêu rõ ngày mời dến Nam Phi, chữ ký nguời mời, và 1 số thông tin cần thiết khác.

 Truờng hợp đi du lịch tự túc: những giấy tờ dể thay thế cho thư mời là: (dịch công chứng tư pháp Tiếng Anh 2 bản)

 • Bảng dịch CMND bằng Tiếng Anh.
 • Giấy tờ quyền sở hữu nhà đất / Hợp dồng mua bán nhà: để chứng minh mối quan hệ ràng buộc giữa đất đai và nguời xuất cảnh.
 • Sổ hộ khẩu công chứng tư pháp…
 • Giấy xác nhận cu trú tại địa phương / Giấy xét tạm trú.
 • Giấy chứng minh điện nuớc sinh hoạt trong 3 tháng gần nhất.

 Truờng hợp người mời là nguời Việt tại Nam Phi: yêu cầu xuất trình thêm bản sao quyền sở hữu nhà đất của nguời mời tại Nam Phi.

Truờng hợp Thư mời không phải là bản gốc: Bạn phải gửi email thư mời (chuyển tiếp) từ nguời đã mời. Trong email nêu rõ nội dung mời và phải trung khớp với bản sao thu mời đã nộp.

11. Ðể chứng minh diện mạo của nguời ký tên trong thu mời, cần: I.D của nguời mời / đối tác mời (do Nam Phi cấp) hoặc giấy phép cu trú của nguời mời tại Nam Phi.

(I.D của nguời mời  I.D CMND hoặc I.D Passport phải duợc Scan màu của nguời ký tên trong thư

mời) – copy 2 bản.

Truờng hợp không có I.D CMND hoặc I.D Passport (Scan màu) của nguời ký tên trong thu mời: hãy cung cấp các thông tin chi tiết để liên lạc từ phía nguời mời khi cần thiết.

12. Giấy chứng nhận tiêm chủng ngừa bệnh sốt vàng da nếu hành trình đi qua khu vực có bệnh này ở Châu Phi và Nam Mỹ (*) – KHÔNG ÐI QUA THÌ KHÔNG CẦN TIÊM. 


Mi thông tin chi tiết về visa du lịch Nam Phi vui lòng liên h:

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỊ THỰC 24H VIETNAM VISA

Hotline: 1900 2044

Website: www.24hvisa.vn

Fanpage: www.facebook.com/24hvisa

Email: info@24hvisa.vn


Người viết : Thương Uyên