Đăng ký

Lý lịch tư pháp

Dịch vụ xin cấp  lý lịch tư pháp

Dịch vụ xin cấp lý lịch tư pháp

Lý lịch tư pháp là một loại giấy tờ quan trọng để người Việt Nam cũng như người nước ngoài đang ở Việt Nam hoàn thành một số thủ tục liên quan đến việc định cư, du học, lao động, kết hôn, làm việc, đổi giấy phép lái xe…Thiếu lý lịch tư pháp, hồ sơ của bạn sẽ không được cơ quan chức năng chấp nhận. Do đó bạn cần tiến hành làm các thủ tục xin lý lịch tư ...