Đăng ký

Hộ Chiếu Việt Nam

Dịch vụ tư vấn xin hộ chiếu Việt Nam

Dịch vụ tư vấn xin hộ chiếu Việt Nam

Thời gian xin hộ chiếu thường mất khoảng 8 - 15 ngày, nhưng nếu bạn muốn rút ngắn thời gian xin hộ chiếu xuống còn 1 - 2 - 3...ngày, bạn có thể liên hệ với 24hvisa để được hỗ trợ và tư vấn chi tiết. Tuy nhiên, dịch vụ hộ chiếu khẩn của 24hvisa chỉ áp dụng đối với khách hàng có hộ khẩu hoặc KT3 tại TP HCM