Đăng ký

Dịch thuật

Công chứng các loại giấy tờ visa – hộ chiếu

Công chứng các loại giấy tờ visa – hộ chiếu

Để có một bộ hồ sơ xin visa hoàn chỉnh thì cẩn phải có đầy đủ các loại giấy tờ, trong đó có những giấy tờ cần được dịch thuật ngôn ngữ từ tiếng Việt sang các tiếng ngoại ngữ nhằm đáp ứng đúng yêu cầu đưa ra của lãnh sự quán các nước. Theo đó, quý khách làm hồ sơ xin visa tại Việt Nam, những tài liệu liên quan bằng tiếng Việt sẽ cần dịch thuật công chứng sang tiếng Anh ...