Đăng ký

Checklist thủ tục visa các nước

Thủ tục visa thăm thân Hy Lạp

Thứ tư, 17/02/2016, 01:34 GMT+7
Thủ tục visa thăm thân Hy Lạp
24h Visa cung cấp thông tin chi tiết về thủ tục xin visa thăm thân Hy Lạp. Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm: 

Thủ tục visa du lịch Hy Lạp

Thứ tư, 17/02/2016, 01:31 GMT+7
Thủ tục visa du lịch Hy Lạp
24h Visa cung cấp thông tin chi tiết về thủ tục xin visa du lịch Hy Lạp. Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm: 

Thủ tục visa công tác Hy Lạp

Thứ tư, 17/02/2016, 01:22 GMT+7
Thủ tục visa công tác Hy Lạp
24h Visa cung cấp thông tin chi tiết về thủ tục xin visa công tác Hy Lạp. Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm:

Thủ tục visa thăm thân Brazil

Thứ bảy, 23/01/2016, 02:17 GMT+7
Thủ tục visa thăm thân Brazil
24h Visa cung cấp thông tin chi tiết về visa thăm thân Brazil. Các giấy tờ cần có cho bộ hồ sơ visa thăm thân Brazil bao gồm: 

Thủ tục visa du lịch Brazil

Thứ bảy, 23/01/2016, 02:12 GMT+7
Thủ tục visa du lịch Brazil
24h Visa cung cấp thông tin chi tiết về thủ tục visa du lịch Brazil. Các giấy tờ cần có bao gồm: 

Thủ tục visa du lịch Argentina

Thứ sáu, 22/01/2016, 09:17 GMT+7
Thủ tục visa du lịch Argentina
24h Visa cung cấp thông tin chi tiết về thủ tục visa du lịch Argentina. Những giấy tờ cần thiết cho việc xin visa du lịch bao gồm: 

Thủ tục visa công tác Argentina

Thứ sáu, 22/01/2016, 08:53 GMT+7
Thủ tục visa công tác Argentina
24h Visa cung cấp thông tin chi tiết về thủ tục visa công tác Argentina. Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm: 

Thủ tục visa du lịch Ireland

Thứ ba, 19/01/2016, 03:25 GMT+7
Thủ tục visa du lịch Ireland
24h Visa từ Vietnam Visa cung cấp thông tin chi tiết về thủ tục xin visa du lịch Ireland. Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm:

Thủ tục visa thăm thân Ireland

Thứ ba, 19/01/2016, 03:21 GMT+7
Thủ tục visa thăm thân Ireland
24h Visa từ Vietnam Visa cung cấp thông tin chi tiết về thủ tục xin visa thăm thân Ireland. Các giấy tờ cần chuẩn bị gồm: